Какви са симптомите на пропускливите черва?

 

Появата на пропускливо черво е в следствие на нарушения на чревната слузна бариера. Тази бариера може да бъде засегната от различни вредители, сред които вируси, бактерии, лекарства, хранителни продукти, автоимунни заболявания, системни заболявания и такива с неустановен произход. Като цяло, всеки процес, който може да увреди лигавицата, и най-вече случаите, при които настъпва възпаление, което на свой ред води до увеличаване на  чревната пропускливост.

Определение за чревна пропускливост

Определя се като функционална характеристика на чревната бариера на ОПРЕДЕЛЕНИ места, която се измерва чрез анализ на нивата на цялостното преминаване на течности през чревната стена или чрез компонентите на стената на дефинираните молекули, които до голяма степен са инертни по време на процеса и могат да бъдат измерени адекватно в тези конфигурации.”

 

Каква е ролята на чревната бариера?

 

Чревната бариера е основен анклав, тя е междинното звено между външната среда и вътрешната среда.

 

Също така, можем да определим две основни нейни функции:

®      От една страна, възпрепятства навлизането, както на вредни за организма микроорганизми, така и загубата на вода и електролити, по същия начин като епидермиса.

®      От друга страна, тя е мястото, където се появяват всичките свръзки на тази епителна тъкан, която трябва да ръководи комуникацията с външната среда, като улеснява достъпа на молекулите, които не са нужни за нашата хомеостаза и запазва и задържа необходимите.

Наред с всичко това, чревната лигавица е населена от богата чревна флора, която участва в регулаторните функции. Към тази екосистема могат да се прикрепят временни микроорганизми с различна степен на патогенност и, както защитната система, така и механизмите, присъщи за коменсалната микрофлора, ще обединят усилия, за да се защитят от болестотворните натрапници.

 

Експериментално е доказано, че едно нарушение на чревната флора, както в ранна, така и в по-напреднала възраст, може да доведе до тежък имунен дефицит, с последващ риск от развитието на болести.

 

Средствата на чревната бариера се състоят от физични/механични и химични/биологични елементи, които в своята съвкупност поддържат нейната хомеостаза. По този начин, те се опитват да упражняват внимателен контрол на веществата, които преминават през нея.

Чревната пропускливост е тясно свързана с чревната флора.

 

Фактори, които променят чревната пропускливост

 

Правилното функциониране на имунната система при защитната регулация, както и чревната флора, играе основна роля за правилната работа на чревната бариера и нейната пропускливост.

 

Ето защо нарушенията на микрофлората, на физичните/химичните бариери на лигавицата, нейните секреции, уврежданията на епитела  по различни причини водят до патологично увеличаване на пропускливостта на чревната бариера.

 

Резултатът е преминаване на вещества от вътрешната част на кръвоносните съдове към най-вътрешните нива на лигавицата, достигайки междуклетъчните пространства, а в някои случаи и централното кръвообращение.

 

Диетата също влияе на увеличаването на пропускливостта. В действителност, висококалоричните диети, с много висок прием на мазнини и алкохол, сами могат да предизвикат увреждане на мукозната бариера.

 

 

 

Основни компоненти, участващи в чревната пропускливост

 

Епителните клетки са разделени помежду си от параклетъчните пространства. Това параклетъчно пространство е запечатано от тесни връзки, важни за регулирането на циркулацията на йони, вода и някои молекули с малък размер, посредством клаудините и други протеини, които са част от съединяващия комплекс.

На едно по-дълбоко ниво на параклетъчното пространство намираме прилежащите съединения, чиято функция се основава на клетъчната комуникация, възстановяване на увредения епител след нараняване или поради обновяване. Също така трябва да се имат предвид дезмозомите и полудезмозомите, които са от съществена важност за стабилността на епитела (те дават издържливост). 

Съществуват други молекули като триколини, оклудини, протеините, наречени marvel D3, които могат да бъдат сменяни повторно и регулирани, когато намаляват. Когато има редуциране на броя им, това може да доведе до сериозно изтичане и следователно до увеличаване на чревната пропускливост.

Оклудините и адхезивните молекули имат регулаторна функция, докато клаудините са главните отговорници за функцията на чревната бариера.

Изследванията сочат значителна регулация на тази чревна бариера и, следователно, на изявата на тези молекули чрез дейността на чревната флора, чието равновесие е много важно.

 

Освен това, микрофлората:

®      Упражнява защитни функции срещу болестотворни организми и токсини.

®      Служи за развитието и поддържането на чревната имунна система.

®      Важна е за храносмилателния процес, благодарение на доставянето на храносмилателни ензими.

Слоят слуз, който произвежда червото, има течна повърхност, където се намира микрофлората, и прилежащ долен слой, който е беден на бактерии. Нарушенията на това равновесие водят до повишаване на пропускливостта.

Цитокините, като TNF-alfa,  увеличават нивото на клетъчно обновяване, като по този начин някои зони остават незапечатани и могат да улеснят пропускливостта. Лизозимите, антимикробните пептиди, дефензините, протеинът Reg3  също участват в регулирането на бариерата и нейната пропускливост. Серотонинът, хистаминът и протеазата, като посредници, които се намесват при възпаление, са регулатори на пропускливостта.

Можем да заключим, че оценката на нарушенията на чревната пропускливост е доста сложна, поради големия брой променливи, които трябва се вземат предвид.

 

Симптоми за чревна пропускливост

 

Симптомите на чревната пропускливост са неспецифични. Освен това, те зависят от интензивността на възпалителния отговор и причините за възникването на болестта.

Можем да разделим симптомите на чревна пропускливост на чревни и извънчревни.

 

Сред чревните срещаме клинични картини, сходни на функционалните заболявания;

®      Тежест

®      Преждевременно усещане за ситост

®      Киселини

®      Забавено храносмилане

®      Газове

®      Подуване на корема

®      Диария или запек

 

Сред извънчревните нарушения имаме;

®      Ясна връзка със затлъстяването

®      Метаболитен синдром

®      Мазен черен дроб

®      Хранителни алергии

           Астма

®      Болести на кожата

®      Артропатии/артрити и т.н.

 

*          Трябва за знаем, че при много стомашно-чревни и системни болести симптоматичната картина е вторична или поне е повлияна от повишената чревна пропускливост

и преминаването на някои бактерии и антигени.

 

Мерки, които да имаме предвид при чревна пропускливост

 

В случай на симптоми на чревна пропускливост трябва да насочим усилията си по посока на:

®      Диетата: да намалим консумацията на рафинирана захар и мазнини, обилните и висококалорични хранения и да използваме храни, които ни доставят пробиотици и пребиотици.

     Приемът на L-Глутамин е полезен за функционирането на чревния епител. От съществена важност е да се освободим от западния начин на хранене и градските навици. 

®      Пробиотици: употребата на коктейли от различни пробиотици, на комбинация от пробиотици с пребиотици, които да увеличат ефективността им.

®      Добавки: използването на L-Глутамин, мастни киселини с къса верига, кверцетин и други флавоноиди, метформин при инсулинорезистентните, витаминни добавки и минерали (в частност, витамин А и D).

 L-Глутамин ПРО ...... Пробиотик 5

 

Остава да бъде извървяна още голяма част от пътя, но е вярно и това, че в днешно време са се увеличили усилията в опити да бъде разгадана сложната екосистема и механизмите, които регулират нашата чревна лигавица.

Благодарение на това, вече знаем, че вземането на хигиенно-диетични и фармакологични мерки е много важно, за да бъдат обърнати или контролирани нарушенията на чревната пропускливост, поради влиянието й върху развитието на болестите.